Algemene programmadoelstelling

De Utrechter stond centraal in onze dienstverlening, besluitvorming en belangenbehartiging omdat we willen dat iedereen in de Utrechtse buurten en wijken zich gezien, gehoord en begrepen voelt.

Bewoners hebben zich op allerlei manieren ingezet voor elkaar en voor hun omgeving; in de straat of buurt, in de stad of op een bepaald onderwerp. Inwoners, ondernemers en organisaties konden meepraten en meedenken mee over ontwikkelingen in de stad. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders betrokken deze inbreng bij hun besluiten en waarborgden een zorgvuldig en betrouwbaar bestuur. De Utrechter stond centraal in onze dienstverlening. We waren toegankelijk, bereikbaar, in contact en in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties. Onze basisregistratie personen bleek betrouwbaar en actueel. Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen was ons inhoudelijk kompas in de samenwerking met partners lokaal, regionaal, landelijk en internationaal.

Doelenboom


Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV Indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2021

Realisatie
2021

Actuele
begroting
2022

Realisatie
2022

Resultaat
2022

Actuele
begroting
2023

01-1-1-1

Samenwerken & invloed op verschil.niveau

-2.461

-2.104

-4.002

-3.374

627

-3.505

01-2-1-1

Raad en college vormen het stadsbestuur

-9.462

-8.143

-10.481

-8.689

1.792

-10.017

01-2-2-1

Bewoners betrekken

-9.928

-9.508

-10.598

-10.240

358

-12.066

01-2-3-1

Juist bestand persoonsgegevens

-7.434

-5.922

-7.191

-5.143

2.048

-7.414

01-2-3-2

Informatie aan bewoners

-9.290

-8.965

-10.074

-10.024

49

-10.113

01-2-3-3

Publieksdienstverlening

-1.179

-1.204

-1.196

-1.217

-21

-1.546

Totaal

 -39.753

 -35.845

 -43.542

 -38.688

 4.854

 -44.661

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48