Paragrafen

Weerbaarheid en Wendbaarheid

In deze paragraaf beoordelen we de financiële positie van de gemeente aan de hand van kengetallen op het gebied van financiële weerbaarheid en wendbaarheid.
Weerbaarheid heeft te maken met veerkracht of het vermogen om onverwachte financiële klappen op te vangen en bestand te zijn tegen de impact van bestaande risico’s.
Wendbaarheid heeft te maken met hoe flexibel we zijn in onze begroting en bedrijfsvoering om snel te kunnen inspelen op de actualiteit.
 
Een vijftal kengetallen is voorgeschreven. De manier van berekenen van de kengetallen is vastgelegd in een ministeriële regeling. Daarnaast hanteert Utrecht enkele eigen kengetallen voor financiële weerbaarheid en wendbaarheid.

Naast deze kengetallen geven we aan het eind van deze paragraaf een beoordeling van de onderlinge verhouding van deze kengetallen in relatie tot de financiële positie.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48