Jaarrekening

Reserves

x € 1.000

Stand
31-12-2021

B&D
voorstellen 2021

Saldo
1-1-2022

Toevoeging
2022

Onttrekking
2022

Saldo
31-12-2022

a

b

c=a+b

d

e

f=c+d-e

Algemene dekkingsreserve

84.108

31.635

115.743

118.473

148.788

85.428

Algemene Reserve

52.450

0

52.450

23.295

8.000

67.745

Totaal Algemene reserve

136.558

31.635

168.193

141.768

156.788

153.173

Bewoners en Bestuur

766

60

826

61

0

887

Duurzaamheid

19.226

75

19.301

100

460

18.941

Bereikbaarheid

28.643

1.308

29.951

9.269

9.249

29.971

Openbare ruimte en groen

13.757

1.131

14.888

573

1.266

14.195

Werk en Inkomen

2.076

0

2.076

0

179

1.897

Onderwijs

17.133

2.048

19.181

1.600

1.114

19.667

Ondersteuning op maat

3.266

1.741

5.007

0

0

5.007

Veiligheid

143

0

143

0

0

143

Cultuur

708

0

708

1.453

0

2.161

Samenleven en Sport

3.015

0

3.015

2.300

0

5.315

Utrechts Vastgoed

10.467

-921

9.546

5.019

3.278

11.287

Algemene Middelen

26.809

178

26.987

0

13.963

13.024

Overhead

3.580

3.801

7.381

0

0

7.381

Vaste activa

274.872

5.172

280.044

12.579

14.460

278.163

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

252.222

8.155

260.377

25.712

55.078

231.011

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

4.286

190

4.476

0

250

4.226

Totaal Bestemmingsreserves

660.969

22.938

683.907

58.666

99.297

643.276

Totaal reserves per programma

797.527

54.573

852.100

200.434

256.085

796.449

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48