Algemene programmadoelstelling

Onze ambitie  
Kunst en cultuur kleuren onze stad en zijn onmisbaar om onze ambitie Gezond Stedelijk Leven 
voor Iedereen mogelijk te maken. Kunst en cultuur verbinden, zetten aan het denken, roepen emotie op en zorgen voor ontspanning. Zeker na de afgelopen periode, waarin onze stad op slot zat, levert cultuur een belangrijke bijdrage om de stad weer levendig te maken en om inwoners aan elkaar te verbinden. Bovendien maken kunst en cultuur de stad dynamisch en aantrekkelijk, ook voor bedrijven en bezoekers van buiten de stad. Onze stad wil een inclusieve en toegankelijke culturele metropool zijn, met een rijk palet aan disciplines en genres die passen bij de groei van de stad. 
De culturele sector is tijdens de pandemie hard getroffen. Daarom hebben wij ook in 2022 op het herstel van de culturele sector in Utrecht ingezet. Als gemeente hebben we kunstenaars en culturele instellingen daarom de middelen en de ruimte geboden om zich artistiek te ontplooien en hebben we ervoor gezorgd dat er artistiek, fysiek en financieel genoeg ruimte is voor ontwikkeling.

Doelenboom

Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV-Indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2021

Realisatie
2021

Actuele
begroting
2022

Realisatie
2022

Resultaat
2022

Actuele
begroting
2023

10-1-1-1

Programmering en productie

-55.437

-49.922

-49.151

-47.968

1.183

-51.803

10-1-2-1

Participatie

-7.467

-7.555

-8.385

-8.291

94

-8.332

Totaal

 -62.903

 -57.477

 -57.537

 -56.259

 1.278

 -60.135

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48