Algemeen

Kerncijfers gemeente Utrecht

Kerncijfers gemeente Utrecht

Per einde kalenderjaar

2020

2021

2022

Sociale structuur

Aantal inwoners

359.355

361.742

367.984

waarvan percentage 0-29 jaar

43

43

43

waarvan percentage 30-64 jaar

46

46

46

waarvan percentage 65+ jaar

11

11

11

Aantal banen/werkzame personen[#1]

282.413

288.586

301.422

Fysieke structuur

Oppervlakte land in hectare [#2]

9.383

9.377

9.377

Bevolking per vierkante kilometer land

3.830

3.858

3.924

Woningen per vierkante kilometer land

1.702

1.732

1.764

Aantal woningen[#3]

159.670

162.450

165.399

waarvan % koopwoningen[#4]

44,9

45,3

Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen)[#5]

2,3

2,3

2,3

Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro’s)

Rekening

Totaal lasten

1.623

1.561

1.755

Algemene Uitkering Gemeentefonds

814

838

970

Totaal reserves

622

798

796

Totaal voorzieningen[#6]

78

63

71

[1] Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Het aantal banen is uitgedrukt in het aantal fulltime en parttime werkzame personen, inclusief uitzendkrachten, bij bedrijven en instellingen. Cijfers van voorgaande jaren worden jaarlijks bijgesteld.

[2] Bron: CBS Statline

[3] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

[4] Bron: BghU en BAG. In de eigendomgegevens van eind 2021 is 45,3% koopwoning en 53,1% huurwoning; van de overige 1,6% is de eigendomssituatie onbekend. Het % koopwoning van eind 2022 is nog onbekend.

[5] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.

[6] Bron: Voorzieningen passivazijde.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48