Jaarrekening

Voorzieningen

Stand en verloop voorzieningen

 

x  € 1.000

Stand
1-1-2022

Toevoeging
2022

Onttrekking
2022

Vrijval
2022

Stand
31-12-2022

a

b

c

d

e=(a+b)-(c+d)

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

13.183

10.541

21.758

1.966

Onderwijs

1.290

92

1.198

Voorzieningen uit hoofde verplichtingen 2022

14.473

10.541

21.850

0

3.164

Bewoners en Bestuur

5.657

380

1.837

4.200

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed

762

762

Openbare ruimte en Groen

998

27

62

58

905

Cultuur

60

60

0

Overhead

368

961

368

961

Algemene middelen

0

4.800

4.800

Risicovoorzieningen 2022

7.844

6.168

1.899

486

11.627

Bereikbaarheid

114

1.452

307

1.259

Openbare ruimte en Groen

0

19.739

15.204

4.535

Samenleven en Sport

2.729

1.515

1.270

2.973

Utrecht Vastgoed

2.900

9.922

8.205

4.617

Overhead

43

1

42

Egalisatievoorzieningen 2022

5.786

32.627

24.986

0

13.426

Openbare ruimte en Groen

10.605

18.622

10.950

18.276

Investeringen ontvangen via heffingen 2022

10.605

18.622

10.950

0

18.276

Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed

23.395

2.382

2.038

23.739

Duurzaamheid

127

-1

128

Bereikbaarheid

107

10

97

Openbare ruimte en Groen

730

172

15

887

Van derden ontvangen bestemmingsbedragen 2022

24.359

2.554

2.062

0

24.851

Voorzieningen naar Programma 2022

63.067

70.512

61.748

486

71.345

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48