Jaarrekening

Begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt de begrotingsrechtsmatigheid een belangrijk toetsingscriterium. Getoetst wordt of het budgetrecht van de gemeenteraad is gerespecteerd. De Kadernota rechtmatigheid van de Commissie BBV dient hierbij als handvat. In de programma’s Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed, Economie & Werkgelegenheid voor iedereen, Werk en Inkomen, Onderwijs, Ondersteuning op Maat, Volksgezondheid, Samenleven en Sport, Algemene Middelen, Overhead en Vennootschapsbelasting zijn er meer lasten dan begroot.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48