Algemene programmadoelstelling

Utrecht heeft voldoende, kwalitatief goed en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente.
Het gemeentelijk vastgoed wordt gericht ingezet om de maatschappelijke opgave van een gezonder stedelijk leven mogelijk te maken. We willen dat investeringen in de accommodaties meegroeien met de groei van de stad. In het vastgoedbeleid staat de maatschappelijke waarde van ons vastgoed centraal. De gemeente geeft het goede voorbeeld met een gerichte aanpak van het energieneutraal maken van het gemeentelijk kernvastgoed.

Doelenboom

Doelstelling 1

1. Voldoende en optimaal gespreid gemeentelijk vastgoed dat activiteiten mogelijk maakt die bijdragen aan de maatschappelijk doelstellingen van de gemeente

Doelstelling 2

2. Beheren en exploiteren van gemeentelijke voorzieningen naar tevredenheid van huurders en eindgebruikers

Verplichte BBV-Indicatoren

Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en om gemeenten onderling te kunnen vergelijken is er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.

Dit programma heeft geen verplichte BBV-Indicatoren.

Meerjarig overzicht per prestatiedoelstelling

x € 1.000

Omschrijving

Actuele
Begroting
2021

Realisatie
2021

Actuele
begroting
2022

Realisatie
2022

Resultaat
2022

Actuele
begroting
2023

12-1-1-1

Verwerven,ontwikkelen,beheren & afstoten

19.212

16.485

-6.468

-2.336

4.131

-3.904

Totaal

 19.212

 16.485

 -6.468

 -2.336

 4.131

 -3.904

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het saldo van baten en lasten per prestatiedoelstelling voor het hele programma weer. In dit overzicht zijn de reserves opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 03/12/2024 17:16:34 met de export van 06/19/2023 09:24:48