Bijzondere maatregelen

Corona

Na de harde effecten van corona op de maatschappij in 2020 en 2021, ontwikkelde corona zich in de loop van 2022 gunstiger. De harde lockdowns werden versoepeld in januari, en in april 2022 waren alle maatregelen opgeschort. Rond mei 2022 was het virus zodanig in effect afgenomen dat het leven voor de pandemie grotendeels werd hervat. Dit reflecteert ook in het herstel van de economie, dat al in het begin van 2022 sterk groeide. Hiermee is het ongunstigste scenario D niet uitgekomen, waar in de begroting 2022 rekening mee werd gehouden. Ook voor veel activiteiten van de gemeente Utrecht vielen de uiteindelijke kosten lager uit dan origineel geraamd, of werden er helemaal geen extra kosten gemaakt door corona. Dit heeft geleid tot enkele financiële meevallers. Ook werden gemiste inkomsten in 2021 door corona nog gecompenseerd in 2022 vanuit het Rijk.

Een van de voorkomende knelpunten was het uitval van personeel door ziekte. Dit heeft geleid tot extra externe inhuur wat extra kosten heeft meegebracht. Daarnaast is een deel van de kosten naar compensatie van inkomstenverlies voor ondernemers gegaan, voortkomend uit de harde lockdowns in het begin van het jaar. Daarentegen zagen programma's ook dat verwachte inkomstenafnames uit eigen activiteiten niet uitkwamen, waardoor begrote tekorten terugliepen.

De onvermijdelijke kosten per programma zijn hieronder weergegeven. De werkelijke gevolgen van corona op beleidsmatig en financieel gebied zijn bij het desbetreffende programma per doelstelling toegelicht. Bij de programma's zijn inhoudelijke toelichtingen op per kostenpost opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48