Op deze website vindt u de Jaarstukken 2022 van de Gemeente Utrecht.

Met de jaarstukken legt het college van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. Wij laten zien wat we in 2022 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost.

Onder het kopje 'Algemeen ' vindt u een 'Leeswijzer ' die u helpt om uw weg te vinden op deze site.

Baten Gerealiseerd

€ 1.733.597

Een afwijking van € 82.578 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd

€ 1.754.725

Een afwijking van € 72.209 ten opzichte van de begroting

schaal x € 1.000 (bedragen zijn exclusief reserves)

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 03/12/2024 17:16:34 met de export van 06/19/2023 09:24:48