Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Om onze ambities en doelstellingen te bereiken, moeten we ook de risico’s kennen, weten wanneer het spannend wordt. De focus van deze paragraaf ligt op de (mogelijke) financiële gevolgen van de risico’s en of we voldoende financiële buffers hebben om deze risico’s financieel op te vangen.
Ten opzichte van voorgaande jaren is deze paragraaf gewijzigd van opzet. Een ontwikkeling die we met de Begroting 2023 al hebben ingezet. De tabel met top 10 risico’s geeft een meer inhoudelijke onderbouwing van de risico’s en maatregelen en wat de impact is van elk risico op de benodigde weerstandscapaciteit.

Het weerstandsvermogen is een maatstaf voor de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt. De ratio weerstandsvermogen is het quotiënt van de beschikbare weerstandscapaciteit (hoeveel niet-bestemde middelen zijn er beschikbaar) en de benodigde weerstandscapaciteit (hoeveel middelen zijn nodig om alle risico’s financieel op te kunnen vangen).

Hieronder zetten we de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het weerstandsvermogen uiteen.

Deze pagina is gebouwd op 06/20/2023 11:05:20 met de export van 06/19/2023 09:24:48